De Nederlandse overheid heeft in 2006 de verplichtingen aangaande bedrijfscorrespondentie aangescherpt; het is sindsdien verplicht om op uw website en in e-mail de volgende gegevens te vermelden:

  • Uw kvk nummer

Er wordt u ook aangeraden de volgende gegevens ook te vermelden:

  • vestigings- en correspondentie-adres, inclusief bijbehorende postcodes en plaatsnamen
  • e-mail- en eventueel internetadres, telefoon- en faxnummer
  • uw bank- of girorekeningnummer(s)

Meer informatie over bedijfscorrespondentie kunt u vinden op KVK.nl (pdf)