Uw website is opgebouwd uit eeen hierarchische boomstructuur. Wij gebruiken de metafoor van de boom om zo verschillende onderdelen van uw site duidelijk te kunnen benoemen.

Een afsplitsing van uw site noemen we een vertakking, en de homepage wordt ook wel de wortel (root) pagina genoemt.